आइगायी बिशु डोटेली नया साल Funny

द्वारा : सुदुर न्युज

सप्पै ले तम लाइ एङ्ग्लिश मि ‘हप्पी नुईयर’ भण्या होलो
कसैले केहि अर्को भण्या होलो
म त एकै चीज भन्नौ बिशु मा
हण धोई हाल्या
न त बिष लागलो !

आइगायी बिशु डोटेली नया साल

आइगायी बिशु डोटेली नया साल

 

सम्बन्धित् समाचारहरु

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com